EMCS

EMCS (Excise Movement and Control System) is een Europees systeem dat elektronisch informatie uitwisselt tussen ondernemers en douanediensten over het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns.

Onze klanten